slide_0001_160985444
slide_0001_160985444
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger
slide_0002_146747393
slide_0002_146747393
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger
slide_0005_156685190
slide_0005_156685190
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger
slide_0006_20130911_145703
slide_0006_20130911_145703
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger
slide_0008_20130627_163926
slide_0008_20130627_163926
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger
slide_0009_20130517_151316
slide_0009_20130517_151316
Vi kan levere alt fra festtelte til færdige festløsninger

Lejebetingelser

 

Lejeperiode:

Lejen dækker op til 2 dage (en gangs brug). Er der behov for en længere lejeperiode, gives tilbud. Videre udlån eller udlejning til tredjemand er ikke tilladt uden forudgående accept fra HKTelte.

 

 

Betalingsbetingelser:

Netto kontant ved levering, betalingskort modtages ikke.

Overførsel skal være HKTelte i hænde senest to dage før opstillingsdato.

 

Leveringforhold:

Lejer kan og må ikke påregne at få det lejede opstillet ved orkan, storm eller andet vejrligt, der forhindrer, at materialet opstilles forsvarligt, samt ved anden force majeure.

Ved specielle brug som eks. Åbne sider i teltet står lejer fuldt ansvarlig for evt. Vindskader der kunne forekomme.

Benzin samt Diesel medfølger IKKE til maskiner og materiel som er afhængig af dette med mindre andet er aftalt på forhånd.

 

 

Afbestilling:

En ordre kan annulleres indtil 8 dage før levering ved senere annullering betales 50% af lejeprisen.

I konfirmationsperioden gælder retten til annullering dog indtil 14 dage før.

 

 

Ændringer/rettelser:

Der kan rettes op og ned i ordren indtil 8 dage før levering. Herefter kan der kun rettes op.

 

 

Anvendelse:

Der må hverken grilles eller anvendes sodende lys inde i eller i nærheden af teltet. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, og der må ikke opsættes klistermærker eller tape m.m. da limen ødelægger teltdugen.

 

 

Ansvar:

Lejer er ansvarlig for alt materiel, fra det udleveres af os, til det er os i hænde igen. Evt. snavset materiel rengøres af lejer eller for lejers regning.

 

 

Erstatninger:

Evt. Mangler eller beskadiget materiel betales kontant ved returnering.

 

 

Gulve:

Der gøres opmærksom på, at gulve lægges, så de følger terræn.

 

 

Lejebetingelser toiletvogne:

All –risk forsikring på 5,75 %tillæggeslejeprisen. I tilfælde af skade er der en selvrisiko på kr. 6.250,00 pr. skade.

Ekstra forbrugsmaterialer kan medleveres og afregnes efter forbrug.

Disse priser er excl. moms.